Ruilen en retourneren

Wil je een artikel graag ruilen?
Bijvoorbeeld voor een andere maat of andere kleur? Bestel deze dan opnieuw via onze webshop en stuur het artikel dat niet naar wens is naar ons retour.  

Hoe stuur ik mijn pakket retour?

1.     Verstuur het artikel onbeschadigd en in de originele verpakking (indien mogelijk) met aangehecht prijskaartje retour.

2.     Vul het retourformulier in en voeg het toe bij het pakket.

3.     Plak het ontvangen adreslabel op de buitenkant van de doos. Indien de originele verpakking wordt gebruikt, mag het adreslabel over de oude sticker geplakt worden.

4.     a) Breng het pakket naar een postNL punt of andere verzendpartij.

       b) Geef het pakket af in 1 van onze Jones & Jones winkels.

Wat zijn de procedures bij een retour?
Wij verzoeken u om, voor zover mogelijk, de artikelen in de originele verpakking en voorzien van het aangehecht prijskaartje aan ons retour te sturen. Gebruik hiervoor bij voorkeur de doos waarin u de producten hebt ontvangen en maak gebruik van het retourformulier. Wij vragen u om op het retourformulier in te vullen welke artikelen u retour stuurt en de retourreden door middel van de retourcode. Stop het retour formulier in de doos en plak de adressticker op de buitenkant van de doos over de oorspronkelijke adressticker. Het retourformulier en retoursticker vindt u in het pakket waarin jouw bestelling is geleverd. Vervolgens kunt het pakket retour brengen bij een PostNL punt bij u in de omgeving, indien u in Nederland woont. 

De retourzending kunt u natuurlijk ook afgeven in één van onze winkels. 

Het adres waar de retourzending naar toegestuurd moet worden, staat op de adressticker die mee geleverd is met uw bestelling. 

Het te retourneren bedrag wordt binnen 14 dagen (nadat de aanmelding van de retour bij ons is binnen gekomen) op uw rekening gestort. 
 
Welke kosten worden er gerekend voor het retoursturen van mijn bestelling (of een gedeelte hiervan)?
Het retoursturen van uw bestelling met PostNL bedraagt € 7,25 (voor Nederland).
 
Wij hanteren de tarieven van PostNL. De kosten voor het retour sturen van uw bestelling (of een gedeelte hiervan) betaalt u zelf zodra u het pakket bij PostNL brengt. U kunt ook kiezen voor een andere vervoerder.
 
Als u uw bestelling (of een gedeelte hiervan) terug brengt naar een Jones & Jones winkel, dan betaalt u geen retourkosten.

Brengt u het artikel terug in onze winkel?
Dan hoeft u geen retourkosten te betalen. 

Wat moet ik doen als er een verkeerd artikel of een beschadigd artikel geleverd is?
Wanneer u een verkeerd of beschadigd artikel heeft ontvangen, mag u deze aan ons retourneren. Op het retourformulier dient u aan te geven dat het gaat om een verkeerde levering of een beschadigd artikel. Wij beoordelen de klacht en storten de eventueel gemaakte retourkosten aan u terug.  
 
Heeft u een klacht?
Bent u niet tevreden over een product of dienst? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via de e-mail klantenservice@jonesenjones.nl. Wij geven u uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.
 
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?
Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 
Kan ik mijn bestelling herroepen?
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier van herroeping, maar hiertoe bent u niet verplicht. Om het herroepingstermijn na te leven volstaat het om u mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Wat zijn de gevolgen van het herroepen van de bestelling?
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief de verzendkosten, indien alle artikelen uit uw bestelling retour komen (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). De betalingen zullen binnen 14 dagen nadat we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, terug worden gestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verrcht, tenzij u uitdrukkelijk anderszinds hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.  

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
 
 

 
Klantenservice